Navigace

Obsah

V měsíci dubnu jsme dokončili projekt “Fitpark na Hřišti Hoděmyšl”. Tento projekt byl realizován s přispěním Středočeského kraje. V roce 2014 jsme získali na akci plnou výši dotace, a to 100 tis. Kč.

Při podání žádosti o dotaci jsme měli naceněné tři posilovací stroje včetně montáže a dopravy za 119 790 Kč. Nakonec se nám podařilo získat nabídku na dodávku pěti strojů za 121 tis. Kč. Montáž strojů proběhla svépomocí členy TJ Sedlice. Tímto bych chtěla poděkovat především Jardovi Pečenému za čas a úsilí, které montáži věnoval.

Celkové finanční náklady na projekt “Fitpark na Hřišti Hoděmyšl” činily 123 729 Kč, spoluúčast obce byla tedy 23 729 Kč.

Přejeme si, aby byly stroje hojně využívány a sloužily všem, kteří si budou chtít zarelaxovat a protáhnout tělo.    

                            Ing. Zuzana Šourková, starostka

 

Stránka

  • 1

 

 

 

 


Stránka

  • 1