Navigace

Obsah

plakát

Obec Sedlice pořádá příměstské tábory ve spolupráci s MAS Podbrdsko v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Obec Sedlice pořádá příměstské tábory ve spolupráci s MAS Podbrdsko v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Tábory budou probíhat v prostorách víceúčelového sportovního areálu v Hoděmyšli. Tábor Léto s kovbojem pro 25 dětí povede Jirka Pospíšil, taneční tábor Martina Dobešová (20 dětí) a tábor Kniha lesní moudrosti povedou pedagožky z Lesní mateřské školy Kozičínský Klabánek (25 dětí).

Tábory jsou určeny pro děti, jejichž rodiče oba pracují (jsou zaměstnaní (i ženy na mateřské dovolené, které mají platnou pracovní smlouvu), jsou samostatně výdělečně činní, aktivně práci hledají, případně se vzdělávají). Rodiče vyplní přihlášku dítěte, doloží potvrzení o zaměstnání, evidenci na OSSZ (v případě OSVČ), potvrzení od úřadu práce (nezaměstnaní), případně potvrzení o studiu/rekvalifikaci. Pokud spolu rodiče dítěte nežijí, vyplní do přihlášky místo jednoho z rodičů partnera, který s dítětem žije ve společné domácnosti. Obec Sedlice uzavře s rodiči smlouvu.

 

Přihlašovat na tábory se můžete zde Zbývají poslední volná místa.

 

Léto s kovbojem

Termín: 19. – 23. července 2021 (od 7:30 do 16:30)

Kapacita: 25 dětí od 6 do 15 let

Organizační zajištění: Jiří Pospíšil, Ivana Pospíšilová, Anna Pospíšilová

Cena tábora: 850 Kč

Strava: zajištěny budou obědy, svačiny a pitný režim

Co na děti čeká:

  • Sportovní aktivity
  • Tvořivé činnosti
  • Rozlehlými pláněmi divokého západu přepravíme stádo dobytka a nesmíme ztratit ani jediný kus

 

Taneční tábor

Termín: 9. – 13. srpna 2021 (od 7:30 do 16:00)

Kapacita: 20 dětí od 7 do 15 let (po domluvě možno i mladší)

Organizační zajištění: MgA. Martina Dobešová, DiS., Bc. Ivana Procházková, Milena Kučerová

Cena tábora: 850 Kč

Strava: zajištěny budou obědy, svačiny a pitný režim

Co na děti čeká:

  • taneční lekce - moderní tanec, contemporary dance , posilování a stretching
  • lekce dramatického projevu - improvizace, pohyb po prostoru, hra se slovem, nácvik scénáře
  • dílničky pro šikovné ruce
  • výroba kostýmu, rekvizit a kulis
  • zábava, hry a soutěže
  • sprchovačka pod závlahou
  • závěrečné představení (v pátek 13. srpna v 16:00 hodin)

 

Kniha lesní moudrosti

Termín: 16. – 20. srpna 2020 (od 7:30 do 16:30)

Kapacita: 25 dětí od 3 do 15 let

Organizační zajištění: Eva Ostřížková, Monika Vondrášková, Marie Pavlásková

Cena tábora: 850 Kč

Strava: zajištěny budou obědy, svačiny a pitný režim

„Z lesní říše“

Tyto zvěsti Matky Starosti, Mater Cara strážce divočiny byly psány pro děti všech věků, které neodrostly potěšení pohádek.
Skrze pohádky, přástky E. T. Setona budeme s dětmi rozvíjet mnoho dalšího z indiánských dovedností.
Kdo je panáček na kazatelně a jak ho najíti v letní přírodě? Kde se vzali na hvězdné obloze Medvěd a Polárka? Co se odehrává kolem nás v období léta? Jak mocní jsou Matka Země (Maka Ina) nebo El Sol (Slunce na Obloze)?

To a mnoho dalšího zakusíme spolu s mladými „Papuz“ při společném indiánském přástkování.
Hnáni čtyřmi rychlými oři. Bílým Větrem, Západním Větrem, Suchým Větrem a Probouzejícím Větrem.

Přihlašovat na tábory se můžete zde.

Zbývají poslední volná místa.