Navigace

Obsah

Czech POINT

Potřebné podklady k využití služeb 

Obchodní rejstřík
IČ subjektu
Živnostenský rejstřík
IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí
název katastrálního území a zároveň: číslo listu vlastnictví
nebo číslo parcely
nebo číslo budovy
nebo číslo budovy a bytové jednotky
Rejstřík trestů
platný občanský průkaz nebo cestovní pas
Podání k živnostenskému úřadu
platný občanský průkaz nebo cestovní pas a zároveň:
-při podání v elektronické podobě číslo identifikačního tiketu a listinné přílohy (pokud jsou)
-při podání v listinné podobě celou listinnou podobu podání včetně příloh (pokud jsou)
Registr řidičů
platný občanský průkaz nebo cestovní pas
vhodný je také řidičský průkaz (není nutný)
Insolvenční rejstřík
IČ organizace nebo jméno a příjmení (vhodné, ale nepovinné je datum narození a rodné číslo)
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
IČ organizace
Registr modulu autovraků ISOH
platný občanský průkaz nebo cestovní pas
IČ organizace
přihlašovací jméno (nejedná-li se o první zřízení nového účtu)
Pozn.: cizinci pouze pokud jim bylo v ČR přiděleno rodné číslo
Datová schránka
platný občanský průkaz nebo cestovní pas
údaje o osobě, případně firmě
Přístupové údaje
platný občanský průkaz nebo cestovní pas žadatele
ID schránky nebo jméno, příjmení a datum narození toho, kdo si nechal schránku zřídit
Konverze dokumentů
dokument ke konverzi

 

Ceník poskytovaných služeb

Evidence
Za první stranu
Za každou další započatou stranu
Obchodní rejstřík
100,- Kč
50,- Kč
Živnostenský rejstřík
100,- Kč
50,- Kč
Katastr nemovitostí
100,- Kč
50,- Kč
Rejstřík trestů
50,- Kč
---
Podání k živnostenskému úřadu
50,- Kč
dle druhu podání
Registr řidičů
100,- Kč
50,- Kč
Insolvenční rejstřík
100,- Kč
50,- Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
100,- Kč
50,- Kč
Registr modulu autovraků ISOH
100,- Kč
výpis pouze jednostránkový
Datová schránka
zdarma
zdarma
Konverze dokumentů
30,- Kč
30,- Kč