Navigace

Obsah

Záchranný kruh

Informační portál v oblasti bezpečnosti, který se zabývá prevencí  a připraveností na řešení mimořádných událostí, krizových stavů, požárů, úrazů, rizikových jevů apod.

Veškeré informace:

https://www.zachranny-kruh.cz/

 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. Tak aby stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel.“

Základní složky IZS: 

 • Hasičský záchranný sbor České republiky.

 • Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany.

 • Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby.

 • Policie ČR.


Ostatní složky IZS:

 • Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil.

 • Obecní policie.

 • Orgány ochrany veřejného zdraví.

 • Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby.

 • Zařízení civilní ochrany.

 • Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.


Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří integrovaného záchranného systému. V praxi to mj. znamená, že pokud zasahuje více složek IZS, na místě většinou velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí součinnost složek a koordinuje záchranné a likvidační práce. Operační a informační středisko IZS (je jím operační a informační středisko HZS ČR) povolává a nasazuje potřebné síly a prostředky jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni je pak integrovaný záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra.

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

 •   112    Jednotné evropské číslo tísňového volání.

 •   150    HZS ČR.

 •   155    Zdravotnická záchranná služba.

 •   158    Policie ČR.

 •   156    Městská /obecní policie.

Tísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup, bez použití mincí či karet. Poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen svým uživatelům bezplatně umožnit přístup ke stanoveným číslům tísňového volání.
 

Kdy volat

Linky tísňového volání slouží k ohlášení situací, kdy dochází k reálnému ohrožení životů, zdraví, životního prostředí nebo majetku, a kdy je nutný okamžitý zásah složek integrovaného záchranného systému.

Zavolejte na tísňovou linku, pokud:

 • vznikne požár budov, vozidel, lesa nebo jiných objektů; vidíte plameny nebo kouř z oken, z lesa apod.,

 • je třeba vyprostit uvězněné osoby z havarovaného vozidla, z pod trosek budov nebo spadlých stromů,

 • jste svědkem závažné dopravní nehody se zraněním nebo usmrcením osob,

 • naleznete podezřelé zavazadlo nebo předmět připomínající výbušné nástražné systémy,

 • naleznete osobu ležící na zemi v bezvědomí,

 • nejste schopni zastavit krvácení,

 • někdo se dusí, nebo nemůže dýchat,

 • někdo utrpěl poranění elektrickým proudem,

 • při práci se stroji došlo k závažnému poranění nebo amputaci končetiny,

 • jste svědkem pokusu o sebevraždu,

 • jste svědkem rvačky, výtržnosti nebo násilného jednání,

 • došlo ke krádeži peněženky nebo zavazadla, přepadení či loupeži,

 • došlo ke krádeži vozidla, vloupání do vozidla nebo vloupání do nemovitosti,

 • někdo se snaží poškodit nebo zničit váš majetek.

Více informací: https://www.hzscr.cz/integrovany-zachranny-system.aspx

 

 

Evakuace

Evakuace - činnost při vyhlášení

 • Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci.

 • Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu.

 • Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo.

 • Při použití vlastních vozidel, dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

 

Zásady pro opuštění bytu

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.

 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).

 • Uzavřete přívod vody a plynu.

 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.

 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.

 • Kočky a psy si vezměte s sebou.

 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.

 • Vezměte evakuační zavazadlo

 

Evakuační zavazadlo

se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou obsahuje:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb, a hlavně pitnou vodu.

 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.

 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.

 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.

 • Toaletní a hygienické potřeby.

 • Léky, svítilnu.

 • Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.

 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

Více informací: https://www.hzscr.cz/clanek/evakuace-obyvatelstva.aspx