Aktuální teplota

29.5.2023 04:40

Aktuální teplota:

6,9 °C

Vlhkost:

85,2 %

Rosný bod:

4,6 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Spolky&sdružení

Současnost SDH

 

Hasičky
Hasičky
Oslava Výročí
Oslavy výročí
Hasiči
Hasiči

 

Výbor SDH se řídil plánem činnosti, scházel se nepravidelně a to podle potřeby. Celkem se konalo 7 schůzí výboru a 2 členské s 90% účastí. Náš sbor má v současné době 60 členů z toho 14 žen. V roce 2009 jsme přijali 5 nových členů a 2 členové zemřeli.

Činnost sboru za uplynulé období tj. rok 2009

Účast na soutěžích v požárním sportu:

26. dubna - účast na putovním poháru o ERB města Rožmitálu p. Tř. za účasti 10 družstev. Muži obsadili 6. místo časem 62,58sec. Ženy obsadily 4. místo časem 86,42 sec.

16. května - proběhlo 1. kolo požárního sportu 9. okrsku na stadionu v Rožmitále p. Tř. za účasti 12 družstev mužů do 35 let. Soutěž se skládala z běhu na 100 m s překážkami, požárního útoku a pořadové přípravy. Ženy se 1. kola nezúčastnily.

Na 100 m soutěžili naši noví členové - Stan. Kapitán čas 27,23; Milan Stanimirovič čas 30,84; Jiří Hečka čas 33,59; Dominik Wachtl čas 37,97 a skončili na 9. místě. Na poprvé dobrý výkon. V požárním útoku muži dosáhli času 35,59 a bylo to opět 9. místo a celkově také 9. místo. Doufám, že v letošním roce to bude lepší.

20. června - účast na oslavách 120. výročí založení sboru v Bukové. Soutěže se zúčastnila naše děvčata - v požárním útoku obsadila s časem 73,63 3. místo a v netradiční štafetě zvítězila s časem 81,68 a celkově obsadila 1. místo.

5. července - se konal již tradiční 19. ročník memoriálu Čeňka Poláka v Hoděmyšli, opět za pomoci SDH Sedlice. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 družstev mužů a 2 družstva žen. Muži se tentokrát umístili na velmi pěkném 2. místě -časy 22,66 + 23,40 = 46,06 za družstvem mužů z Radětic - 41,03; ženy také obsadily 2. místo - časy 28,75 + 37,50 = 66,25 za družstvem žen z Třebska - 59,41 a tímto se pro rok 2009 skončilo.

Preventivní činnost, pomoc při živelních pohromách a požárech.

Rok 2009 byl pro náš sbor celkem klidný, nebylo potřeba naší pomoci, i když víte, co způsobila povodeň v Ostrově u Tochovic.

V dubnu proběhlo školení vedoucích družstev a rozhodčích ve Starém Rožmitále.

V květnu jsme měli na Obecním úřadě požární kontrolu jak objektů obce, tak potřebných dokladů, revizí a další - nebyly shledány závažné závady - pouze chybí tematické školení zásahové jednotky a zdravotní prohlídky členů této jednotky. Tyto nedostatky je potřeba odstranit.

V červnu převzal obecní úřad zdarma 5 ks zásahových obleků včetně bot zdarma v hodnotě 44.250,- Kč od Ministerstva vnitra a dále objednal 3 ks zásahových obleků včetně bot za cenu 27.827,- Kč, které byli předány členům zásahové jednotky. Tímto je vybavena zásahová jednotka, jejíž zřizovatel je obec.

V listopadu převzal obecní úřad ještě 1 ks zásahového obleku zdarma v hodnotě 8.850,- Kč. Obec ještě zakoupila pro muže a ženy trička a l dámskou uniformu za 3.435,- Kč.

V říjnu se zúčastnil cyklické přípravy strojníků na HZS v Příbrami Jiří Pislcajk.

24. října bylo vyhlášeno námětové cvičení na hořící les v Bukové, kde byla prováděna dálková doprava vody včetně prověření vybavení jednotek technikou, potřebnou k hašení takového požáru - dostatek hadic, nářadí jako jsou sekery, lopaty, krumpáče a výstroje zasahujících členů. Cvičení se zúčastnilo celkem 6 členů. Je nutno doplnit potřebné nářadí.

Schůzová činnost, brigády a kulturní akce

21. února -účast na VVH 9. okrsku v Rožmitále p. Tř.

23. dubna - jsem se zúčastnil Shromáždění představitelů SDH okresu Příbram - hlavním bodem jednání bylo schválení zvýšení odvodu členských příspěvků od 1. 1. 2010 do rozpočtu OSH

- za člena staršího 15ti let - 80,- Kč

- za mladého hasiče do 15ti let - 50,- Kč

V návaznosti na toto zvýšení odvodu členských příspěvků členů byl podán návrh na zvýšení příspěvku o 30,- Kč - tj. člen starší 15ti let - 130,- Kč; nezaměstnaný, studující, důchodce - 80,- Kč

Podzimní Shromáždění představitelů SDH okresu Příbram se konalo 21. října - mimo jiné byla projednána příprava zabezpečení VVH sborů a okrsků, příprava okresní konference, volby ve sborech a okrscích, vyhodnocení soutěží v roce 2009.

V dubnu byl proveden úklid hasičárny, příprava techniky na letní období a úklid návsi.

30. dubna byla postavena máj, příprava na čarodějnice včetně dohledu, který nebyl ani potřeba, protože začalo pršet. Strojníci Jirka Pislcajk a Mirek Synek připravili vozidlo Avia na STK - za což jim patří dík.

Začátkem října jsme uskutečnili sběr železného šrotu. Bylo sebráno 1 980 kg a akce se zúčastnilo celkem 6 členů. Dále byl proveden úklid hasičárny.

28. listopadu byla veliká akce obce, Spolku pro obnovu tradic a hasičů. Bylo potřeba porazit proschlé lípy u kapličky, které tvořily dominantu obce. Během 2 hodin nezbylo z lip nic. Poté byl přivezen, postaven a ozdoben vánoční strom. Za týden 5. prosince byly vysazeny nové lípy.

Celkem v roce 2009 bylo 19 akcí a odpracováno 480 hodin. Všem členům, kteří se v uplynulém roce podíleli na brigádách, na údržbě majetku a techniky děkuji za vykonanou práci pro sbor i obec.