Navigace

Obsah

Články

Stránka

Leden v obci


Leden v obci

Vážení občané,

v polovině měsíce ledna jsme podali žádost o poskytnutí dotace ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst (SFROM) na projekt „Zelená vlna v obci Sedlice“. V tomto projektu se jedná o umístění dvou zpomalovacích semaforů na pozemní komunikaci. V dnešní době, kdy silniční provoz je stále nebezpečnější, je potřeba zavádět takováto opatření. Všichni víme, že možnosti obecního rozpočtu jsou značně omezené. Realizace celého projektu je tedy odvislá od získání dotace, a proto si držme pěsti, aby vše dobře dopadlo a nám se podařilo získat nějaké „středočeské peníze“.
Zastupitelstvo obce rovněž schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Dopravní značení v obci Sedlice“. V rámci SFROMu je možné v jednom roce podat pouze jednu žádost. My jsme tuto možnost pro tento již vyčerpali. Projekt „Dopravní značení v obci Sedlice“ si tedy necháme na rok 2012. 
V nejbližší době nás čeká úkol dotáhnout akci „Sedlice a Hoděmyšl - kanalizace, VDJ a vodovod“ do fáze stavebního povolení. Na tuto akci se bude podávat žádost o poskytnutí dotace. Jelikož je tento projekt značně finančně náročný, je jeho realizace závislá na dvou faktorech; a to, jestli nám bude přiklepnuta dotace a v jaké výši. O dalším průběhu budete informováni.
V řešení nadále zůstává rozpočet na rok 2011, který bude v nejbližších dnech vyvěšen k nahlédnutí.

Ing. Zuzana Šourková
starostka obce


1. 2. 2011 Zobrazit méně

Stránka